Foto 1: mossavis.no; tidligere styreleder i HK Herulf Moss (Tommy Dilling) og nåværende styreleder i HK Rygge (Morten Grønli) ønsker håndballsamarbeidet i Moss velkommen med et håndtrykk

 

Håndballtilbudet som strekker seg fra Ås i nord til Sarpsborg i sør, og Mysen i øst, har historisk sett slitt med lave medlemstall og lav oppslutning. I sum har dette området veldig mange håndballklubber av mindre størrelse, med få engasjerte frivillige, begrensede ressurser og et mangelfullt tilbud. HK Rygge har troen på at verdiene som ligger i et lokalregionalt samarbeid viser vei for å snu trenden - sammen!

HK Rygge ønsker å gå i fronten for en helhetlig samarbeidende lokalregion for et unikt bredde- og topphåndballtilbud. HK Rygge skal være det ledende bindeleddet og vil engasjere til å skape et lokalregionalt vennskap, en felles tråd og reise, en forenklet klubbhverdag og en klubbsamarbeidende plattform.

Alt vi gjør, skal gagne de rundt oss!

Ved å etablere verktøy, tiltak, aktiviteter, med mer, skal HK Rygge sørge for å spe om seg med alt fra kompetanseutveksling, til samarbeidsinitiativer, til felles prosjekter, osv. for og til håndballen i nord-/indre østfold.

I arbeidet vil vi søke dialog med omliggende håndballklubber om felles samarbeidsprosjekter, felles bredde- og satsningstilbud, koordinerte sportsplaner, treneroppfølgings- og utviklingsvektøy, spillerutviklingsverktøy, og mye, mye mer!

Gjennom dette tror vi med tiden på høyere oppslutning, økt rekruttering og en nord-/indre østfoldhåndball som sammen jobber med en tydeligere tråd og retning.

Arbeidet er allerede godt i gang, og ved å klikke deg rundt i menyen til venstre kan du lese om oppstarten av prosjektet, og hvordan HK Rygge og HK Herulf Moss samarbeider om Mossehåndballen.

Sammen skal vi sette nord-/indre østfold på idrettskartet!