Rolle Navn Født
Trener Patrick Braarud 27.05.1991
Trener Matthias Nyman 14.05.1999
Trener Alexander Gulljord 01.01.1998
Fysisk trener Marius Haugerud 08.12.1989
Idrettsmedisinsk ansvarlig Jonas Karlsen 16.02.1989
Materialforvalter Maren Eline Eek 29.09.1992
Materialforvalter Terje Jensen 26.09.1966
Materialforvalter Jan Holmen 03.01.1967
Media/materialforvalter Caroline Sundet 08.08.1994
Støtteapparat Sofie Jahren 27.03.2003
Teamadministrator Gro Anita Haugmo 08.06.1971
Teamadministrator Charlotte Wasenius Hjelkrem 19.05.1977