Styremøter

Styremøte 17 August 2016 (19:00)

Saksliste:

Sak 1: Økonomi - kort gjennomgang av økonomisk situasjon og eventuelle anbefalinger/beslutninger v/daglig leder
Sak 2: Presentasjon av plan for finansutvalget v/nestleder
Sak 3: Presentasjon av plan for arrangementsutvalget for perioden v/styrelder & Jan Holmen
Sak 4: Daglig drift - kort gjennomgang av status på hovedpunkter v/styrelder og daglig leder
Sak 5: HK Rygge aksjonsliste - «Drift- og organisering» v/styreleder, nestleder og daglig leder
Sak 6: Eventuelt

(Tidligere sak 4: Gjennomgang av trener- støtteapparat, lag og spillersituasjon v/daglig leder og Lene Ø (UTGÅR))

Referat:  Referat fra styremøte 17 august 2016

Vedlegg 1 - Pri 1 aksjoner
Vedlegg 2 - Referat Ekstraordinært årsmøte 17 august 2016
Vedlegg 3 - Eksempel på periodeplan

Styremøte 22 September 2016 (20:00)

Saksliste:

Gjennomgang av referat og aksjonspunkter fra forrige styremøte

Sak 1: Økonomi - kort gjennomgang av status
Sak 2: Finansutvalget
Sak 3: Arrangement - status og revidert plan
Sak 4: Daglig drift - kort gjennomgang av status på hovedpunkter v/styrelder og daglig leder
Sak 5: Planlegging og beslutning om "Drift og Organisering"
Sak 6: Eventuelt

Referat: (kommer)

Styremøte 12 Oktober 2016 (17:00 - 22:00)


Bakgrunn
:
HK Rygge er nå i en situasjon hvor klubben må vurdere drift, organisering og omfang av administrasjon, og andre oppgaver. På grunn av vekst i klubben i forhold til lag og utøvere, samt andre endringer er det derav nødvendig at man finner den mest optimale organisasjonsformen for klubben.

Dette medfører at styre nå må ta stilling til hvordan man ønsker å prioritere oppgaver og gjennomføring av disse.

Agenda:
  • Alternativer
  • Drøfting
  • Aksjoner
  • Rekruttering
  • Daglig ledelse
  • Annet
Referat: Referat fra styremøte 12 oktober 2016
Modell: Styre/arbeidsmøte 12 oktober 2017

Styremøte 23 November 2016 (19:30)

Saksliste:

Gjennomgang av referat og aksjonspunkter fra forrige styremøte

Sak 1: Økonomi - Status klubb
Sak 2: Arrangement - Retningslinjer, erfaringer, ansvar fremover
- Billettpriser 60,-
- Grøtturnering

Sak 3: Sportslig - satsing - orientere om trenermøte, trenersituasjon
- Bring - info om status, økonomi

Sak 4: Dommerkontakt - regler
Sak 5: Årsmøte - forberedelse, valgkomite
Sak 6: Dugnader (Loddsalg)
Sak 7: Hallfordeling - orientering
Sak 8: Info:
8a. Styringsgruppe Herulf/HK Rygge/Son
8b. Treneroppførsel  

Eventuelt

Referat: (kommer)

Styremøte 19 Desember 2016

Saksliste:

Oppdateres

Referat: (kommer)

Styremøte 19 Januar 2017

Bakgrunn før møtet:

HK Rygge hadde invitert hele styret i Herulf samt daglig leder til felles møte med hele styret og daglig leder i Rygge. 

Referat: (kommer)

Styremøte 8 Februar 2017 (20:00)

Saksliste:

Gjennomgang av referat og aksjonspunkter fra forrige styremøte

Sak 1: Økonomi (regnskap og budsjett)
Sak 2: Årsmelding Styre
- Etablering av lagsmeldinger
Sak 3: Forslag og saker
Sak 4: Status innstilling fra valgkomite
Sak 5: Sportslig
- Plan for neste sesong (trenere, lagspåmelding, samarbeid etc)
Sak 6: Momenter fra daglig leder

Eventuelt

Referat: (kommer)

Styremøte 2 mars 2017 kl 20:00

Årsmøte er flyttet og det kalles herved inn til styremøte Torsdag 2 mars kl 20:00.

Saksliste:
Sak 1 Klubben/styrets årsberetning (Sak 5 Årsmøte)
Sak 2 Behandle regnskap for 2016 (Sak 6 årsmøte)
Sak 3 Behandle innkomne forslag og saker (Sak 7 Årsmøte)
Sak 4 Behandle budsjettet for 2016 (Sak 8 Årsmøte)
Sak 5 Innstilling styre/utvalg (Sak 9 Årsmøte)
Sak 6 Dugnader
a. Alternativ klubbdugnad – ampler utgår
b. Dugnad 17 mai 2017 - Bygdetunet
Sak 7 Plan for trenere, fokusområder og mål for kommende periode
Sak 8 Eventuelt
Styreleder oppsummerer og takker av

Oppdatert årsmøtedokument vil legges ut på hjemmeside i etterkant av styremøte.

Referat: LinkKommende hjemmekamper

 

Hovedsponsorer:


 
>> Se full kalender!
nettbutikkbanner

Kontaktinformasjon


HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Kontortid:
Man-Fre:  0830-0930
Torsdag:  0830-1145

Kontaktinformasjon

HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

Kontaktinformasjon:
post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Åpningstider kontor

Man-Fre:     0830-0930
Torsdager: 0830-1145

Org. Nr.

980888207
Nettløsning og design er levert av ViaNett AS