PERIODEPLAN HK Rygge 2012-2015

 

Visjon:

Håndball for alle, fra liten mot eliten

Verdigrunnlag:

- Vi viser hverandre og berørte parter respekt både på og utenfor bane

- Vi driver ”fair play”

- Vi spiller på lag med lokalmiljøet
- Vi har plass til alle og inkluderer alle


Hovedmålsetninger:

For kvinner:
- Ha elitelag i 1. divisjon
- Ha rekruttlag i 3. divisjon
- Ha aktivitetslag

For Herrer:
-
Ha aktivitetslag

For aldersbestemte lag (tom 18):
Klubbens visjon er å ha et bredt tilbud som ivaretar det enkelte medlems nivå.  Klubben har en målsetting om å ha lag på alle alderstrinn fra 8 år for både jenter og gutter. 
-Jenter 18: Sparkvalifisering + Region nivå 1
-Jenter 16: Bringkvalifisering + Region nivå 1
-Jenter/Gutter 14: Østlandseriekvalifisering + Region nivå 1

Yngres lag
-Jenter/Gutter: Spill i regionserie som passer hvert enkelt lag

Generell målsetting
-Arrangere håndballskole for alder 5-8 år
-Arrangere håndball SFO
-Arrangere håndballskole i høstferien
-Arrangere Labb og Lineturnering for 6-7 åringer
-Arrangere internturneringer på tvers av aldersgrenser
-Legge til rette for rekruttering og utvikling av trener og dommere
-Våre elitespillere er forbilder vi ønsker skal være med å skape stolthet og entusiasme rundt klubben.  Deres synlighet ved interne arrangementer, turneringer og ute i lagene vil være medvirkende suksessfaktor

Økonomi
-Skape en sunn økonomisk drift som vil gi en positiv egenkapital og god soliditet
-Bygge opp en likviditetsreserve

Arbeidsmetode:
-HK Rygge skal ha et sportsutvalg for elite og et sportsutvalg for bredde. Dette for å sikre en best mulig oppfølging av alle nivåer i klubben.  Sportsutvalgene utfører sitt arbeid i tråd med klubbens målsetting og i nært samarbeid med klubbens styre.  Sportsutvalg elite omfatter senior, rekruttlag og aldersbestemte lag fra 16 år.  Sportsutvalg bredde omfatter håndball SFO, håndballskolen, aldersbestemte lag til og med 15 år. 

-Sportsutvalgene skal etablere fora for trenersamarbeid og utvikling. Gjennom dette skal det danne seg en blå tråd for spillerutviking fra yngste til eldste.  Sportsutvalg bredde og sportsutvalg elite samarbeider for å danne en blå tråd for spillerutvikling fra yngste til eldste.

-Lagene skal skape et utviklingstilbud for alle nivåer i det enkelte alderstrinn. Grunnopplæring og bredde skal ivaretas på eget alderstrinn. Toppnivå skal få utvikling gjennom trening og hospitering med eldre alderstrinn, og gjennom spillerutviklingssamarbeid med omkringliggende klubber.

-Hvert lag skal etablere seg og delta i cuper på et nivå som gir tilstrekkelig utfordringer til utvikling.

Økonomi:
Det er avgjørende for klubben å ha en sunn økonomi. Klubben kan ikke bruker mer penger enn den har. I denne perioden (2012-2015) vil det være nødvendig med årlige overskudd som kan bygge opp igjen egenkapitalen og skaffe klubben en egenkapitalreserve. Klubben ønsker åpenhet rundt økonomien.


Kommende hjemmekamper

 

Hovedsponsorer:


 
>> Se full kalender!
nettbutikkbanner

Kontaktinformasjon


HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Kontortid:
Man-Fre:  0830-0930
Torsdag:  0830-1145

Kontaktinformasjon

HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

Kontaktinformasjon:
post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Åpningstider kontor

Man-Fre:     0830-0930
Torsdager: 0830-1145

Org. Nr.

980888207
Nettløsning og design er levert av ViaNett AS