ÅRSMØTE 13 MARS 2019

Det orienteres ved dette om at årsmøte 
i HK Rygge avholdes onsdag 13 mars 
klokka 1800 i møterom 2 etage Øreåsenhallen.

 

 


Ved Morten Grønli
Oppdatert: (20.12.2018)

Saksliste:

1: Åpning v-styreleder

2: Godkjenning av de stemmeberettigede

(alle betalende medlemmer fylt 15 år har møte og stemmerett på årsmøtet – kontingent må være betalt.)

3: Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll

4: Godkjenning av dagsorden og innkalling

5: Behandle årsmelding 2018

6: Behandle regnskap for 2018

7: Behandle innkomne forslag

8: Behandle budsjett for 2019

9: Valg av styremedlemmer, valgkomite, revisor og evt representanter til ting og møter

 

Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 13 februar.  Forslag kan mailes på post@hkrygge.no

 

Mvh

Morten Grønli

Styreleder

HK RYGGEPrint artikkel Skriv ut artikkelen

Kommende hjemmekamper

 

Hovedsponsorer:


 
>> Se full kalender!
nettbutikkbanner

Kontaktinformasjon


HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Kontortid:
Man-Fre:  0830-0930
Torsdag:  0830-1145

Kontaktinformasjon

HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

Kontaktinformasjon:
post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Åpningstider kontor

Man-Fre:     0830-0930
Torsdager: 0830-1145

Org. Nr.

980888207
Nettløsning og design er levert av ViaNett AS