21 mars 2018 klokka 1800

ÅRSMØTE

Det innkalles ved dette til årsmøte
den 21 mars 2018 klokka 1800.

Ved Morten Grønli
Oppdatert: (15.2.2018)

Årsmøtet avholdes 21 mars klokka 1800. (mest sannsynlig på møterom i Øreåsenhallen – men endelig beskjed kommer etter hvert)

 

Saksliste:

1: Åpning

2: Godkjenne stemmeberettigede

3: Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

5: Behandle årsmeldinger

6: Behandle regnskap for 2017

7: Behandle innkomne forslag

8: Behandle budsjett for 2018

9: Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor.

 

NB: Forslag som ønskes fremmet til årsmøtet må være styret i hende innen 7 mars.  Forslag kan sendes til vår mailadresse: post@hkrygge.no

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

  1. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av Håndballklubben Rygge i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[1]. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

Hvis noen ønsker å melde seg inn i klubben, send en mail til: post@hkrygge.no      Vi trenger da navn, adresse, fødselsdato og mailadresse.

 [1] For eksempel skyldig kontingent.Print artikkel Skriv ut artikkelen

Kommende hjemmekamper

 

Hovedsponsorer:


 
>> Se full kalender!
nettbutikkbanner

Kontaktinformasjon


HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Kontortid:
Man-Fre:  0830-0930
Torsdag:  0830-1145

Kontaktinformasjon

HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

Kontaktinformasjon:
post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Åpningstider kontor

Man-Fre:     0830-0930
Torsdager: 0830-1145

Org. Nr.

980888207
Nettløsning og design er levert av ViaNett AS