Årsmøte avholdt

Nytt styre på plass

HK Rygge avholdt sitt årsmøte i Øreåsenhallen onsdag kveld.
Morten Grønli ble valgt til ny styreleder etter Baard Ove Nilsen
som hadde frasagt seg gjenvalg.  15 medlemmer var tilstede
på årsmøtet som gikk gjennom beretninger, innkomne forslag,
regnskap, budsjett og valg.

Ved Morten Grønli
Oppdatert: (16.3.2017)


Baard Ove Nilsen takket av som styreleder etter flere års innsats.
Regnskapet for 2016 viste et overskudd på kroner 141.461,88 av en omsetning på knappe 3 millioner kroner.  Årsmøtet vedtok etter forslag fra styret at medlemskontingent ble beholdt uendret på kroner 300,- og alle treningsavgifter beholdes uendret fra sesongen 2016/2017 inn i sesongen 2017/2018.
Det var innkommet forslag til årsmøtet om at man fremover kun skal forholde seg til Håndballforbundets offisielle årsklasser 12-14-16-18 og ikke lenger stille lag i mellomklassene som 13 og 15.  Styrets innstilling til årsmøtet var at forslaget skulle oversendes det nye styret som tar dette innspillet med i arbeidet med revidering av klubbens sports og rammeplan.  Sports og rammeplan for 2018-2020 skal behandles på årsmøtet 2018.

Årsmøtet vedtok et forslag om å utvide antall styremedlemmer fra 5 til 7, og at det enkelte styremedlem velges til et klart definert ansvarsområde.  Baard Ove Nilsen, Svend Gundersen og Therese Olsen ønsket etter flere års innsats i styret avløsning.  Det nyvalgte styret består av:

Leder

Morten Grønli

Nestleder

Leif Odd Ferangen

Sport

Kristian Pedersen

Arrang.

Carina Iselin Borgersen

Øko.

Anita Borvik

Sekr.

Gro Anita Haugmo

Politiatt.

Irene Toresen

Vara

Linn Silje Amundsen

Vara

Jan Holmen


Det er i tillegg til endret sammensetning og klart definerte ansvarsområde på styre/styremedlemmer gjort en endring i driften av klubben.  Man har ikke lenger ansatt daglig leder, men har lagt et utvidet ansvars/arbeids-område på styreleder.

Årsmøtet valgte også et nytt sportslig utvalg.  Utvalget består av:

Lene Ørving Eriksen

Ismet Kvakic

Martine Guttulsrød

Jan Inge Pedersen

Jozsef Bøhm

P.A. Stenersen

Kristian Pedersen

 

Sportslig utvalg velger selv leder blant de valgte medlemmer i sitt første møte.


Avtroppende styreleder Baard Ove Nilsen takket de tilstedeværende medlemmene fra valgkomiteen, Arnfinn Røvik og Inger Ann Ystaard Oswald, for et fremdragende arbeid og overrakte to flotte blomsteroppsatser.  Valgkomiteen har over flere måneder arbeidet for å få på plass et komplett forslag til nytt styre, og samtidig også utarbeidet en mal for hvordan fremtidige valgkomiteer kan jobbe mest effektivt. 

Nyvalgt styreleder takket avtroppende styremedlemmer for god innsats over flere år. Print artikkel Skriv ut artikkelen

Kommende hjemmekamper

 

Hovedsponsorer:


 
>> Se full kalender!
nettbutikkbanner

Kontaktinformasjon


HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Kontortid:
Man-Fre:  0830-0930
Torsdag:  0830-1145

Kontaktinformasjon

HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

Kontaktinformasjon:
post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Åpningstider kontor

Man-Fre:     0830-0930
Torsdager: 0830-1145

Org. Nr.

980888207
Nettløsning og design er levert av ViaNett AS