Årsmøtet avhoildt

Styret gjenvalgt

Hele det faste styret ble gjenvalgt på årsmøtet i HK Rygge i går. Dermed går Baard Ove Nilsen på en ny periode som styreleder,  Årsmøtet godkjente også regnskapet for 2015 og budsjett for 2016,
Ved Morten Grønli
Oppdatert: (18.2.2016)Det gjenvalgte styret består av:
Baard Ove Nilsen, leder
Svend Gundersen, nestleder
Carina Borgersen
Therese Olsen
Leif Odd Feragen
varamedlemmer:
Jan Holmen (ny)
Irene Thoresen

Regnskapet for 2015 ble gjennomgått av daglig leder Morten Grønli.  Regnskapet viste et overskudd på 183.671,- kroner.  Dette var vesentlig bedre enn budsjettert, og skyldes i hovedsak økt aktivitet, økte inntekter på utleie av dommere, økt momsrefusjon og økt LAM-tilskudd.  Sterkt fokus på økonomistyring har de siste årene ført til at HK Rygge har snudd røde tall og negativ egenkapital til å ha en sunn økonomi. Regnskapet ble godkjent, og det ble også det fremlagte forslag til budsjett.

Budsjettet tar sikte på å videreføre satsingen på å utdanne både dommere og trenere i klubben.  Et titalls trenere i klubben er i ferd med å gjennomføre alle 12 moduler i trener 1 utdannelsen, og nesten like mange dommere holder på med sin dommer 2 utdannelse.  Det vil bli satset videre på å rekruttere og skolere trenere og dommere i klubben.  Aktiviteten i klubben har vært sterkt økende de siste årene, og det er tatt høyde i budsjettet for å utvide administrativ ressurs.

Årsmøtet ble gjennomført i en god tone og med mange gode innspill og meninger.  Det hadde imidlertid vært plass til flere deltagere - så oppfordringen må bli:
Meld dere inn i klubben - vær med å bestemme.


Print artikkel Skriv ut artikkelen

Kommende hjemmekamper

 

Hovedsponsorer:


 
>> Se full kalender!
nettbutikkbanner

Kontaktinformasjon


HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Kontortid:
Man-Fre:  0830-0930
Torsdag:  0830-1145

Kontaktinformasjon

HK Rygge
Postboks 2131
1521 MOSS

Kontaktinformasjon:
post@hkrygge.no
www.hkrygge.no

Åpningstider kontor

Man-Fre:     0830-0930
Torsdager: 0830-1145

Org. Nr.

980888207
Nettløsning og design er levert av ViaNett AS